Privacy verklaring

ChaTime News4kids respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy ten allen tijde voorop. Zij gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar reporters/belangstellenden/klanten en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensverwerking die zal intreden per 25 mei 2018. ChaTime News4kids gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven.

Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door ChaTime News4kids. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. We raden u aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig en aandachtig door te lezen.

1. Wat is Chatime?

Kindermagazine Chatime is de hippe newssite voor kids in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het digitale magazine wordt gemaakt voor een door kinderen uit alle wijken van Breda en omgeving! Doel achter het maken van de site, artikelen, filmpjes, foto’s -media-, is kinderen van verschillende wijken, culturen en achtergronden met elkaar in contact te brengen en ze op een andere manier kennis te laten maken met taal. 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die Chatime aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt. Indien u een hulpvraag stelt, dan is na inlog uw voor- en achternaam en de locatie zichtbaar voor de andere geregistreerde gebruikers van de website. Voor niet-geregistreerde bezoekers van de website is alleen de locatie te zien. Uw persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor bezoekers van de website.

3. Met welk doel verwerkt Chatime gegevens?

Chatime verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten en zodat wij adequaat kunnen reageren op uw e-mails en klachten en klachten van derden over bijvoorbeeld de informatie die u plaatst op de website.

5. Aan wie verstrekt Chatime gegevens?

ChaTime verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

6. Wat zijn cookies? ChaTime gebruikt alleen functionele cookies!

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kunnen websites en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Chatime?

De website bevat links naar websites van derden (adverteerders). Chatime is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Houdt u er rekening mee dat als u reageert op een hulpvraag of aanbod op de website en u gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere gebruiker of u daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

8. Hoe beschermt Chatime uw persoonsgegevens?

Chatime draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Chatime bewaart geen persoonsgegevens.

9. Welke rechten heb ik als gebruiker?

U heeft als gebruiker recht op inzage van uw persoonsgegevens. Een gebruiker kan daarnaast verzoeken om verwijdering, correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Voorts heeft u als gebruiker recht op dataportabiliteit en het recht om in verzet te gaan als u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat men verplicht is al uw gegevens door te sturen naar een andere organisatie van uw keuzen. ChaTime verstuurd geen gegevens naar derden.

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien ChaTime mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

11. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Chatime dan kunt u dit kenbaar maken met door te mailen naar redactie@chatime.nl