Goal

ChaTime maakt kinderen enthousiast voor een wereld die zij niet kennen!

 • Geeft kinderen de mogelijkheid om ideeën aan te dragen en hun mening te uiten!
 • Maakt kinderen bewust van hun rechten, plichten en mogelijkheden.
 • Stimuleert participatie binnen de wijk en samenleving.
 • Verbetert de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 • Stimuleert samenwerking, praktische en sociale vaardigheden.
 • Laat kinderen kennis maken met andere culturen.
 • Verbreedt en verdiept de wereld waarin zij leven.
 • Bevordert zelfrespect, zelfvertrouwen en assertiviteit.
 • Laat kinderen meedenken en beslissingen nemen.
 • Maakt kinderen bewust van hun eigen talenten en capaciteiten.
 • Maakt een digitaal kindermagazine, een internet tv programma en een papieren magazine.
 

Waarom een (digitaal) kindermagazine en een internet tv programma?

Kinderen leren samenwerken, nadenken en vragen stellen over onderwerpen. Ze worden zich bewust van hun eigen talenten en capaciteiten. Mondelinge en schriftelijke vaardigheden worden verder ontwikkeld. Er vinden besprekingen plaats; de ene keer is dat in een groep, dan weer individueel. ChaTime levert maatwerk voor ieder kind. Geen enkel kind wordt uitgesloten.

ChaTime is laagdrempelig en stimuleert kinderen buiten schooltijd spelenderwijs praktische en sociale vaardigheden te leren. Kinderen leren hun mening te geven in grote en kleinere gezelschappen. Kinderen worden zich bewust van hun rechten en mogelijkheden. Maar ook van hun plichten, zoals respect hebben voor elkaar, op tijd komen, naar elkaar luisteren en elkaar laten uitspreken. ChaTime stimuleert creativiteit en doorzettingsvermogen om zo te komen tot een resultaat om trots op te zijn.

ChaTime neemt kinderen serieus, geeft ze een stem, waardoor zij het prettig vinden om gehoord te worden. Ze hebben vaak een ongekende interesse en creativiteit. ChaTime  stimuleert en motiveert hen na te denken over serieuze onderwerpen en ontwikkelt vaardigheden om hierover te discussiëren. Op educatieve en ludieke wijze leren de kinderen dit om te vormen tot een product dat bij hun leeftijd en ontwikkelfase hoort. Dit leidt tot een bewuste deelname aan maatschappelijke activiteiten zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers.

Heeft u als bedrijf of instelling een leuk onderwerp voor ChaTime, of wilt u het initiatief ondersteunen met een donatie, sponsoring, filmpje en of een advertentie? Wilt u zakelijk partner worden? Neem dan contact met ons op: 06.15 63 78 07 of via mail: redactie@chatime.nl

Een kei vet filmpje van uw bedrijf en of organisatie? Mail ons. Naast het maken van magazines, sites en heel veel nieuws zijn wij gespecialiseerd in het maken van Graphic Designs!