Disclaimer

De redactie van Kindermagazine Chatime.nl besteedt haar uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
Kindermagazine Chatime.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Reacties op de artikelen worden eerst gekeurd voordat ze geplaatst worden. Reacties kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden door de redactie.

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.